LEGEA 7/1996, VARIANTA ACTUALIZATA LA ZI, 2012, DUPA MODIFICARILE ADUSE PRIN LEGEA 133/2012

LEGEA 7/1996, VARIANTA ACTUALIZATA LA ZI, 2012, DUPA MODIFICARILE ADUSE PRIN LEGEA 133/2012

  • TITLUL I – Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare

CAPITOLUL I – Dispozitii generale – Art. 1-Art. 3

CAPITOLUL II – Organizarea activitatii de cadastru, Art. 4-Art. 8

CAPITOLUL III – Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara, Art. 9-Art. 16


  • TITLUL II – Publicitatea imobiliara

CAPITOLUL I – Evidenta cadastral-juridica, Art. 17-46

CAPITOLUL II – Procedura de inscriere in cartea funciara, Art. 47-55


  • TITLUL III – Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale

CAPITOLUL I – Dispozitii tranzitorii, Art. 56-63

CAPITOLUL II – Sanctiuni, Art. 64-65

CAPITOLUL III – Dispozitii finale, Art. 66 – 69
Posted in Blog, Stiri.