Intrebari frecvente – Dictionar

1. Ce este cadastrul?

Totalitatea lucrărilor tehnice de determinare exactă a unor proprietăți funciare, cu toate caracteristicile lor(DEX).

Cadastrul realizeaza descrierea proprietatilor imobiliare si reprezentarea lor in planul cadastral.

Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este:
a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;
b) asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare in baza actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi;
c) sustinerea sistemului de impozitare si a pietei imobiliare;
d) contributia la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si facilitarea creditului ipotecar.

2. Ce reprezinta si ce presupune intabularea ?

A înscrie definitiv un drept de proprietate sau un drept real imobiliar în cartea funciară.

3. Ce reprezinta geodezia?

Geodezia este o stiință aplicată care se ocupă cu studiul formei și al dimensiunilor Pământului, cu tehnica măsurării și a reprezentării cartografice sau numerice a suprafeței lui

 4. Ce este cartea funciara si din ce este ea alcatuita?

Cartea funciara este sistemul de publicitate imobiliara intemeiat pe identificarea cadastrala a imobilelor; care poate fi colectiva (pentru intreaga constructie) sau individuala (pentru fiecare etaj, apartament sau parcela de teren avand proprietari diferiti).

Cãrţile funciare sunt întocmite pe comune, oraşe şi municipii. Cãrţile funciare din aceeaşi unitate administrativã (comunã, oraş, municipiu) alcãtuiesc registrul funciar. În conformitate cu art. 21 din legea 7/1996, cartea funciarã este structuratã astfel: un titlu care conţine numãrul ei şi numele localitãţii în care este situat imobilul, precum şi trei pãrţi : Partea I  care cuprinde descrierea imobilelor ; Partea a II-a se referã la înscrierile privind dreptul de proprietate ; Partea a III-a cuprinde înscrierile privind dezmembrãmintele dreptului de proprietate şi sarcini.

5. Înscrierile în cartea funciarã.

Art. 44 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară prevede că înscrisurile, după obiectul lor, sunt de trei feluri: întabularea, înscrierea provizorie şi notarea.

Întabularea şi înscrierea provizorie au ca efect opozabilitatea faţă de terţi a actelor şi faptelor juridice prin care se dobândesc, se modifică sau se sting drepturile reale imobiliare.

Notarea, pe lângă opozabilitatea faţă de terţi are ca efect şi informarea acestora cu privire la drepturile personale, faptele personale ori raporturile juridice referitoare la imobilele întabulate.

 

One Comment

  1. Pingback: Legea cadastrului a fost din nou modificata prin legea 133/2012

Lasă un răspuns