Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj

Noul regulament de avizare dosare cadastru – 2014 – Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

Termenele pentru serviciile furnizatede Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile subordonate se reduc începând cu data de 1 septembrie 2014.

Potrivit Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial la data de 31.07.2014 şi care intră în vigoare începând cu data de 01.09.2014, se reduc termenele pentru serviciile furnizatede Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile subordonate, după cum urmează:

 

 

Nr. crt. Grupe de servicii Coduri servicii

conform Ordinul MAI 39/2009

Termen

(zile lucrătoare)

Termen în regim de urgenţă

(zile lucrătoare)

1 Avize, recepţii şi furnizare date
1.1. Avize şi recepţii 1.1.1 7 2
1.1.2; 1.1.3 15 5
1.2. Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.2.11; 1.2.12; 1.2.13; 1.2.14; 1.2.15 3 1
2 Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
2.1. Prima înregistrare a imobilelor/ unităţilor individuale (u.i.) 2.1.1. 15 5
2.1.2.; 2.1.3 7 3
2.2. Dezmembrare / Comasare 2.2.1.; 2.2.2.; 2.2.3. 7 3
2.3. Intabulare sau înscriere provizorie 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.4. 7 2
2.3.3. 2 1
2.4. Notare 2.4.1; 2.4.2 3 1
2.5. Rectificare 2.5.1. 1
2.5.2. 15 5
2.5.3. 3 1
2.6. Actualizare informaţii tehnice 2.6.1; 2.6.2. 15 5
2.7. Consultare / Informare 2.7.1. 1
2.7.2.; 2.7.3.; 2.7.4.; 2.7.5. 2 1
2.7.6.; 2.7.7. 3 1

 

De asemenea, conform Regulamentului, la ghişeele unităţilor subordonate Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va exista un program unic la nivel naţional pentru înregistrarea cererilor şi eliberarea documentelor. Astfel, solicitările având ca obiect servicii de  cadastru şi/sau publicitate imobiliară vor putea fi depuse zilnic între orele 8.30 – 14.00, în timp ce eliberarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară se va efectua zilnic în intervalul orar 11.00 -16.00. Programul este valabil pentru toate categoriile de solicitanţi (persoane fizice, persoane juridice, notari, persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, avocaţi, executori judecătoreşti, reprezentanţi ai băncilor comerciale).

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară este publicat pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro.

Posted in Blog, Stiri.