Legislatie

Legea Nr. 7/1996  –  Legea cadastrului, actualizata la zi, 2012

Ordonanta nr. 785 /2011  –  Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 634/2006

Ordonanta nr. 784 /2011  –  Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 633/2006

Ordonanta de urgenta Nr. 64 /2010  –  Privind modificarea si completarea Legii cadastrului nr. 7/1996

Ordin Nr. 81 /2010  –  Privind abrogarea unor acte normative referitoare la cadastru, geodezie si cartografie

Ordin Nr. 107 /2010  –  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane

Ordin Nr. 108 /2010  –  Ordin privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si topografiei

Ordin Nr. 134 /2009  –  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin Nr. 139 /2009  –  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin Nr. 633 /2006  –  Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Ordin Nr. 634 /2006  –  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Legea Nr. 499/2004  –   Modificare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

Legea Nr.  78/2002  –   Modificare si completare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

Legea Nr. 247/2005 – Privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

OUG nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii Cadastrului Nr. 7/1996

Legea Nr. 112/1995  –   Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

Legea Nr. 18/1991  –   Legea fondului funciar

Hotararea de guvern Nr. 834/1991   –  Terenuri aflate in patrimoniul statului

DECRET-LEGE Nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

Lasă un răspuns