Registrul Electronic National al Nomenclaturilor Stradale functional din 2013

Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale va fi funcţional în noiembrie 2013 şi va presupune o investiţie de 8,7 milioane lei, finanţată cu fonduri europene, a declarat, la lansarea proiectului, preşedintele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Mihai Busuioc.

Busuioc a spus că există o serie de confuzii la numerotarea adreselor, care încurcă de multe ori atât locatarii, cât şi autorităţile.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Pu­blicitate Imobiliară (ANCPI) va realiza Re­gistrul Electronic Naţional al Nomen­claturilor Stradale în parteneriat cu Asociaţia Comunelor din România şi Asociaţia Informaticienilor din Administraţia Publică.„Registrul va avea şi o interfaţă web, practic un site, unde vor apărea toate străzile atât textual, cât şi grafic (o hartă similară celei din cadrul Google Maps – n. red.). Cetăţenii vor putea consulta gratuit această bază de date”, a declarat Eduard Gherghe, directorul direcţiei informatice din cadrul ANCPI. Mai exact, numele fiecărei străzi şi numerele administra­tive vor apărea pe un site, unde va fi şi o hartă cu poziţionarea acestora. Numărul mic şi în unele cazuri chiar lipsa plăcuţelor şi a indicatoarelor cu străzi vine în contradicţie cu situaţia din ţări vest-europene sau chiar şi din regiune, precum Ungaria sau Polonia, unde arterele sunt semnalizate corespunzător şi la fiecare intersecţie apar indicatoare clare cu numele tuturor străzilor care se intersectează.De exemplu, pe strada Dreptăţii din Bucureşti există două blocuri cu numărul 8, pe strada Gheţea Anghel la nr.10 din sectorul 3 sunt alocate circa 100 de imobile, iar la numărul 45, pe strada Neptun, tot din Bucureşti, sectorul 5, sunt 30 de imobile.„Este evidentă importanţa acestui sistem, este evident că este un lucru bun, mai ales că se face cu fonduri europene, peste 7 milioane de lei de la Uniunea Europeană, ocazie cu care invit toate autorităţile publice din România să beneficieze de ele”, a declarat la lansarea proiectului ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Cristian Petrescu.Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a spus la rândul său că proiectul este unul important şi pentru Bucureşti.

foto topografia vertical

Topografia si importanta acesteia

Masurarea si reprezentarea pe plan a formei si reliefului Pamantului a constituit o preocupare pentru om din cele mai vechi timpuri. Pe masura ce cunostintele omului s-au amplificat, iar societatea a trecut pe trepte superioare de dezvoltare, masuratorile terestre au inceput sa capete o importanta sporita pentru tot mai numeroase domenii ale activitatii umane.

O ramura a stiintelor masuratorilor terestre o constituie topografia. Fara de stiinta masuratorilor terestre, care cuprinde o totalitate de actiuni cu metode proprii disciplinelor componente (astronomie geodezica, cartografie, fotogrammetrie, geodezie, gravimetrie, topografie etc.), executate in vederea determinarii si reprezentarii pe plan a formei si dimensiunilor Pamantului. In acelasi timp insa, topografia mai are o directie importanta de activitate: transpunerea pe teren a lucrarilor ingineresti proiectate. Materializarea pe teren a lucrarilor proiectate (proiectarea de drumuri, delimitarea de tarlale si parcele, trasarea constructiilor si a lucrarilor de imbunatatiri funciare etc.) se realizeaza cu instrumente si metode topografice.

Prin urmare, topografia are de rezolvat doua grupe mari de probleme:

  • efectuarea de masuratori si calcule pentru obtinerea bazei topografice a unui teritoriui;
  • transpunerea pe teren a proiectelor tehnice realizate pe baza planurilor si a hartilor.

Preocuparile acestei stiinte rezulta din insasi etimologia denumirii sale, care provine din alaturarea a doua cuvinte grecesti: topos = loc si graphein = descriere.

Topografia rezolva problemele care-i revin din stiinta masuratorilor terestre in strinsa legatura cu celelalte discipline componente cu care are numeroase instrumente si metode de lucru comune.

Geodezia se ocupa cu studiul formei si dimensiunilor Pamantului si a metodelor precise de derminare si reprezentare cartografica sau numerica a suprafetei lui pe portiuni bine definite. In masuratorile geodezice se tine cont de curbura Pamantului. Cuvintul geo­dezie provine din greceste: geo = pamant si daiein = impart, ceea ce arata ca la vechii greci, geodezia insemna impartirea suprafetelor terestre.
Fotogrametria reprezinta stiinta care se ocupa cu masurarea exacta si determinarea pozitiei in timp si spatiu a obiectivelor fixe, mobile sau deformabile si cu reprezentarea lor grafica, fotografica sau numerica pe baza de fotografii speciale numite fotograme.

Importanta lucrarilor topografice
Lucrarile de topografie aplicata sunt necesare aproape in toate ramurile economiei nationale, astfel:

  • in agricultura, pentru lucrari de organizare a teritoriului si de ameliorare a unor suprafete prin: amenajari de albii, desecari, irigari etc.;
  • in industria hidroenergetica sunt necesare lucrari topografice pentru determinarea amplasamentului barajelor si hidrocentralelor, a suprafetelor inundate de lacurile de acumulare, a capacitatii lacurilor etc.;
  • pentru caile de comunicatie – drumuri, cai ferate – lucrarile topografice intervin atat la alegerea celor mai economice trasee, cat si la amplasarea corespunzatoare a statiilor si nodurilor de cale ferata precum si a constructiilor care deservesc materialul rulant;
  • in industria extractiva – carbuni, minereuri – pentru determinarea planurilor de strapungere a rocilor (galerii, tuneluri), pentru determinarea pozitiei si marimii stratului de zacaminte, a amplasarii constructiilor si instalatiilor de suprafata etc.

Apartamentare/Reapartamentare

Nevoia de apartamentare si/sau reapartamentare apare in cazul constructiilor condominiu, unde se se infiinteaza o Carte Funciara Colectiva pentru intreaga constructie, cu partilie indvize comune, aferente, si cate o Carte Funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din :

• apartament

• spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Condominiu este un imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Constituie condominiu:

•    un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;

•     un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.

Calculul Partilor Indivize Comune este urmatorul:

I. Pentru proprietăţile comune:

Cpc = Ki x STpc ,unde Ki = Suap/STuap

II. Pentru terenul de sub construcţie:

Cpt = Ki x St ,unde St = S(construită la sol) + S(trotuar)

Cpc – cota-parte proprietate din părţile comune ale clădirii/blocului aferentă fiecărui apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

Suap – suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

STuap – suprafaţa utilă a tuturor apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

STpc – suprafaţa totală proprietate comună din condominiu;

Cpt – cotă-parte proprietate teren;

Ki – coeficient cotă-parte proprietate părţi comune, specifică pentru fiecare apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu, respectiv a terenului aferent.

Procedura de calcul a cotei de proprietate aferentă unei locuinţe sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o clădire sau bloc care se constituie în condominiu are la bază prevederile art. 45 din Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Suprafaţa utilă a apartamentului (Suap) este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor cuprinzând: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la 1.00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sobă şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuinţelor duplex nu se cuprinde rampa de acces, conform Anexei nr. 1 din Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Proprietatea comună include toate părţile din condominiu care nu sunt părţi dintr-un apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (Suap), împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună (Cpc), inclusiv terenul (Cpt), reprezintă parcela individuală de proprietate imobiliară.

Inapoi la servicii

Trasari limite de proprietate (Tarusare)

Trasarea unui imobil reprezintă operaţia topografica de materializare a punctelor care delimitează imobilul, folosind diferite repere: borne, ţăruşi, buloane, picheţi etc. Aceasta se execută utilizând instrumente topografice de vizat şi de măsurat.

Operaţia de trasare se finalizează cu emiterea unui „Proces verbal de trasare”, eliberat în 2 exemplare (unul la client, iar unul rămâne la persoana autorizată care a executat trasarea).

Inapoi la servicii

Scoaterea din circuitul agricol

Scoaterea unui teren din circuitul agricol presupune schimbarea categoriei de folosinţă din, de exemplu, „agricol”, în „curţi, construcţii”. Introducerea în intravilanul unei localităţi se face pe baza unui Plan de urbanism general, zonal sau de detaliu (PUG, PUZ sau PUD).

Scoaterea din circuitul agricol se compune din 2 avize şi scoaterea propriu-zisă: aviz ANIF (Administratia Natională a Îmbunătăţirilor Funciare) , aviz OCPI(sau in iasi ANCPI Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) şi scoaterea care este realizată de OSPA(Oficiul Pentru Studii Pedologice şi Agrochimice).

Inapoi la servicii

Planuri de amplasament si delimitare a imobilului

Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate,  este schita  unui imobil, realizat pe baza unor masuratori topografice executate de o persoana autorizata.  Cuprinde:  schita terenului, coordonate punctelelor, suprafata imobilului, categoria de folosinta,  adresa bunului imobil, date referioare la constructii (daca este cazul) si mentiuni in ceea ce priveste terenul si/sau constructia.

Este parte a unei documentatii de cadastru si este avizat de oficiu de cadastru.

Inapoi la servicii

Relevee pentru case si apartamente

Măsurarea, desenarea și reprezentarea la scară a elementelor unei construcții, ale unui ansamblu de construcții sau ale unui detaliu constructiv.

Schiță în care sunt reprezentate la scară detaliile unei unei constructii (casa, apartament, hala, etc.)

Acest serviciu are drept scop determinarea cu exactitate a suprafetelor utile si a celor totale ale constructiilor.
In suprafata utila (locuibila) nu intra balcoanele, logiile, casa scarilor, casa liftului, etc.

Se masoara cu exactitate dimensiunile incaperilor si grosimile peretilor, pe baza lor intocmindu-se releveul (planul) constructiei.

Inapoi la servicii

Ridicari topografice – Autorizatii de construire

Tehnica măsurătorilor unei porțiuni a scoarței Pământului, cu determinarea poziției elementelor scoarței terestre pe suprafețe mici (considerate plane), precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate, în scopul întocmirii de hărți și planuri; descrierea amănunțită a unui loc sub raportul așezării, configurației etc.; modul în care sunt dispuse în spațiu elementele unui ansamblu.

Obiectul ridicarilor topografice îl constituie întocmirea hartilor si planurilor pentru o anumita suprafata de teren si presupune un ansamblu de lucrari de proiectare, masuratori, calcule si raportare.

Inapoi la servicii