Scoaterea din circuitul agricol

Scoaterea unui teren din circuitul agricol presupune schimbarea categoriei de folosinţă din, de exemplu, „agricol”, în „curţi, construcţii”. Introducerea în intravilanul unei localităţi se face pe baza unui Plan de urbanism general, zonal sau de detaliu (PUG, PUZ sau PUD).

Scoaterea din circuitul agricol se compune din 2 avize şi scoaterea propriu-zisă: aviz ANIF (Administratia Natională a Îmbunătăţirilor Funciare) , aviz OCPI(sau in iasi ANCPI Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) şi scoaterea care este realizată de OSPA(Oficiul Pentru Studii Pedologice şi Agrochimice).

Inapoi la servicii

Posted in Servicii.