Trasari limite de proprietate (Tarusare)

Trasarea unui imobil reprezintă operaţia topografica de materializare a punctelor care delimitează imobilul, folosind diferite repere: borne, ţăruşi, buloane, picheţi etc. Aceasta se execută utilizând instrumente topografice de vizat şi de măsurat.

Operaţia de trasare se finalizează cu emiterea unui „Proces verbal de trasare”, eliberat în 2 exemplare (unul la client, iar unul rămâne la persoana autorizată care a executat trasarea).

Inapoi la servicii

Posted in Servicii.