Apartamentare/Reapartamentare

Nevoia de apartamentare si/sau reapartamentare apare in cazul constructiilor condominiu, unde se se infiinteaza o Carte Funciara Colectiva pentru intreaga constructie, cu partilie indvize comune, aferente, si cate o Carte Funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din :

• apartament

• spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Condominiu este un imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Constituie condominiu:

•    un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;

•     un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.

Calculul Partilor Indivize Comune este urmatorul:

I. Pentru proprietăţile comune:

Cpc = Ki x STpc ,unde Ki = Suap/STuap

II. Pentru terenul de sub construcţie:

Cpt = Ki x St ,unde St = S(construită la sol) + S(trotuar)

Cpc – cota-parte proprietate din părţile comune ale clădirii/blocului aferentă fiecărui apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

Suap – suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

STuap – suprafaţa utilă a tuturor apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

STpc – suprafaţa totală proprietate comună din condominiu;

Cpt – cotă-parte proprietate teren;

Ki – coeficient cotă-parte proprietate părţi comune, specifică pentru fiecare apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu, respectiv a terenului aferent.

Procedura de calcul a cotei de proprietate aferentă unei locuinţe sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o clădire sau bloc care se constituie în condominiu are la bază prevederile art. 45 din Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Suprafaţa utilă a apartamentului (Suap) este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor cuprinzând: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la 1.00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sobă şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuinţelor duplex nu se cuprinde rampa de acces, conform Anexei nr. 1 din Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Proprietatea comună include toate părţile din condominiu care nu sunt părţi dintr-un apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (Suap), împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună (Cpc), inclusiv terenul (Cpt), reprezintă parcela individuală de proprietate imobiliară.

Inapoi la servicii

Posted in Servicii.