Mai multi angajati ai Oficiului de Cadastru Iasi suspectati de fraude imobiliare au fost audiati la DNA

Mai multi angajati ai Oficiului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OJCPI) Iasi suspectati de implicare in afaceri ilegale cu terenuri si imobile au fost chemati, miercuri, la DNA, pentru audieri, printre cei vizati numarandu-se si directorul institutiei, Narciza Nedelcu (PDL), informeaza Mediafax.

Surse judiciare au precizat pentru agentia de presa citata ca, in total, zece angajati ai OJCPI Iasi ar fi fost chemati la audieri la sediul DNA Iasi, iar acuzatiile se refera, printre altele, la fals si uz de fals.

In jurul orei 12.00, directorul OJCPI Iasi, Narciza Nedelcu, consilier judetean al PDL, s-a intors la sediul OJCPI. Aceasta a declarat pentru Adevarul ca procurorii i-au pus doar niste intrebari. „Am fost chemata la DNA dimineata. Mi s-au pus niste intrebari si am dat niste raspunsuri. Nu comentez in niciun fel acuzatiile care mi se aduc. Pot sa va spun ca nu sunt probleme mari la OCPI sau probleme cu terenuri”, a precizat sefa OJCPI.

Potrivit Adevarul, la audieri au fost chemati si Dumitru Daniel Dascalu si Iulian Daniel Buiciuc. Avocata celor doi functionari, Gabriela Gradinaru, a declarat: „Impotriva clientilor mei s- a inceput urmarirea penala pentru abuz in serviciu contra intereselor publice si fals intelectual. Azi li s-au adus la cunostinta invinuirile „, a declarat Gabriela Gradinaru, avocata celor doi functionari.  In acelasi dosar mai sunt cercetati Liviu Baltatu, Narciza Nedelcu si alte 12 persoane fizice si juridice. Continue reading

INVITAŢIE DE PARTICIPARE – OCPI CLUJ – BCPI TURDA

OCPI Cluj-Napoca va invita sa participati la licitatia pentru inchirierea unui spatiu comercial cu destinatia Sediul BCPI Turda.

Iata mai jos anuntul

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
17-05-2012

 

INVITAŢIE DE PARTICIPAREOFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ, cu sediul în str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53, municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400436, jud. Cluj, cod fiscal 9800163, prin prezenta aducem la cunoştinţa celor interesaţi iniţierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil cu destinaţia “Sediu pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda“.
Procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil cu destinaţia “Sediu pentru B.C.P.I. Turda“ se va realiza în conformitate cu prevederile:
– Ordinului nr. 913/05.12.2007 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Ordinului nr. 175/27.03.2008 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Ordinului nr. 270/16.05.2008 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară de aprobarea a Instrucţiunilor pentru aplicarea procedurii de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile;Ordinele sus menţionate vor fi puse la dispoziţia ofertanţilor, gratuit, de către O.C.P.I. Cluj.

SPECIFICATII TEHNICE
A. Caracteristicile solicitate
1. SUPRAFETE:
a) Suprafaţa utilă: minim 430 mp şi maxim 450 mp
b) Suprafaţa liberă de construcţii: nu este obligatorie;
2. Amplasarea zonală a imobilului: zona centrală a municipiului Turda;
3. Numărul căilor de acces rutier: minim o stradă principală;
4. Distanţa maximă până la cel mai apropiat mijloc de transport în comun: 200 m;
5. Utilităţile la care imobilul este branşat: energie electrică, gaz metan, apa şi canalizare,   cu contorizare distinctă pentru spaţiul ofertat, posibilitate conectare la reţeaua de telefonie şi internet.

B. Dotările obligatorii ale imobilului:
1.- finisaje exterioare bine întreţinute, cu tâmplărie exterioara din  PVC/aluminiu/lemn;
2.- finisaje interioare – tâmplărie interioară din PVC/aluminiu/ lemn, pereţii interiori să fie zugrăviţi corespunzător pentru un sediu administrativ, pardoseala să fie rezistentă la trafic: parchet, gresie, mozaic, marmură, etc.
3 – spaţiile sanitare să fie amenajate cu instalaţii sanitare în bună stare de funcţionare, gresie şi faianţă sau mozaic;
4. Instalaţii:
a) de electricitate, în bună stare de funcţionare,
b) de apă şi canalizare;
c) încălzire cu centrală termică distincă pentru spaţiul ofertat;
5. imobilul să aibă o compartimentare a spaţiului, din partea ofertantului, pretabilă pentru activitatea de birouri, respectiv spaţiu compus din 5 -7 încăperi, hol acces şi grup/grupuri sanitar/sanitare;
6. încăperile să aibă asigurat iluminatul natural şi electric corespunzător;
7. existenţa (posibilitatea amenajării de către ofertant) unui spaţiu pentru activitatea cu publicul;
8. existenţa (posibilitatea amenajării de către ofertant) unui spaţiu pentru arhivă, cu microclimat adecvat (cca 260 mp);
9. posibilitatea amenajării, de către ofertant, a casieriei;
10. existenţa (posibilitatea amenajării de către ofertant) unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;
11. posibilitate de acces la parcare publică sau amenajată de ofertant (pentru autoturismele instituţiei/salariaţilor);

C. Dotările facultative ale imobilului:
1. izolaţie termică exterioară,
2. parcare auto proprie pentru autoturisme – minim 2 locuri de parcare,
3. instalaţie de climatizare.
4. asigurarea pazei pe timp de noapte din partea proprietarului;
5. posibilitatea încheierii contractului de închiriere pe o perioadă minimă de 3 ani fără modificarea tarifului lunar.

Prezentele caracteristici reprezintă cerinţele tehnice, funcţionale şi calitative minime solicitate de autoritatea contractantă.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 04/06/2012, ora 1200;
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 05/06/.2012, ora 1600;
Termenul limită (data şi ora) şi locul de depunere al ofertelor: 06/06/2012, ora 1200, la O.C.P.I. Cluj, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53, municipiul Cluj – Napoca , Secretariat;
Data, locul şi ora de deschidere a ofertelor: 06/06/2012, ora 1400 la sediul O.C.P.I Cluj, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53, municipiul Cluj – Napoca;
Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română;
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data deschiderii ofertelor;
Documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia celor interesaţi, la sediul OCPI O.C.P.I. Cluj, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53, municipiul Cluj – Napoca, Serviciul Economic, judeţul Cluj, gratuit, începând cu data prezentei.

 

Premierul Victor Ponta a demis conducerea Agentiei Nationale de Cadastru

Premierul Victor Ponta a dispus revocarea lui Mihai Busuioc din functia de director general al Agentiei Nationale de Cadastru. Atributiile de conducere au fost preluate temporar de catre directorul general adjunct, Ileana Spiroiu.

Inspectoratul de stat in Constructii si Oficiul pentru Cadastru au fost transferate, in prima sedinta a noului Guvern, din gestionarea Ministerului Dezvoltarii in subordinea executivului.

Premierul Victor Ponta a declarat ca cele doua structuri au fost trecute anterior la minister „mai mult pe criterii personale” decat functionale.

La sfarsitul saptamanii trecute, seful Guvernului a demis si conducerea Inspectoratului de Stat in Constructii.

 

Legea cadastrului si publicitatii imobiliare (Legea 7/1996) – modificata de Legea 60/2012

Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare a fost modificata de Legea 60/2012. Modificarile sunt aplicabile incepand cu data de 20 aprilie 2012.

Legea 7/1996 … Art 54


(1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini.

(1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, un certificat de sarcini. În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile necesare întocmirii actului în vederea căruia a fost solicitat. Extrasul de carte funciară pentru autentificare este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Înainte de împlinirea termenului de 10 zile, valabilitatea extrasului poate înceta şi la cererea notarului public, dacă acesta a renunţat la încheierea actului pentru care solicitase extrasul sau dacă actul a fost încheiat.

(11) Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.

(12) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extraselor de carte funciară pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acestea au fost eliberate se soluţionează, în condiţiile alin. (11), după expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea şi cu procedura prevăzute de lege.

(13) Eliberarea unui nou extras de carte funciară pentru autentificare nu poate fi solicitată mai devreme de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de valabilitate a extrasului eliberat anterior.

(13) Eliberarea unui nou extras de carte funciară pentru autentificare nu poate fi solicitată mai devreme de 3 zile lucrătoare de la expirarea valabilităţii extrasului eliberat anterior.

(2) Instanţa judecătorească va transmite, în termen de 3 zile, hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă, constitutivă sau declarativă asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază de activitate se află imobilul.

(3) Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.

 

Ministrul Agriculturii are ca obiectiv elaborarea cadastrului agricol

Ministrul desemnat al Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat miercuri că printre obiectivele sale se numără elaborarea cadastrului agricol.

“Obiectivele mele principale vizează, pe de-o parte, punerea în valoare a potenţialului agricol al României şi îmbunătăţirea vieţii celor care trăiesc în mediul rural. Cele mai importante vizează comasarea terenurilor agricole pentru a face o agricultură performantă şi aici o chestiune foarte importantă pe care va trebuie să o clarific cu premierul Ponta este ce facem cu cadastrul, dacă va mai rămâne la Ministerul Dezvoltării, dacă se va întoarce, poate, la Ministerul de Interne, sau, aşa cum solicit eu, la Ministerul Agriculturii, pentru că trebuie să ne ocupă cu prioritate de elaborarea cadastrului agricol”, a declarat Constantin.

Ramane sa vedem daca este doar un plan politic sau se va concretiza in acest mandat.