Atribuiri de numar cadastral

Operatiunea de atribuire numar cadastral consta in avizul tehnic si identificatorul unic numeric- numarul cadastral pe care Serviciul de Cadastru din cadrul OCPI le acorda documentatiei intocmite pentru un bun imobil de o persoana cu drept de semnatura pe baza masuratorilor efectuate.

Inscrierea in Cartea Funciara este inregistrarea in Registrul de Carte Funciara a bunului imobil, dupa ce acesta a primit numar cadastral. Prin aceasta actiune se face public dreptul de proprietate,ipoteca,superficie,etc.. asupra unui bun imobil.

Inapoi la servicii

Inscrierea unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara

Reprezintă operaţiunea de întabulare (înscriere în cartea funciară) a unei construcţii noi sau vechi.  Pentru constructiile vechi, adica cele dinainte de anul 2000, nu este necesara Autorizatie de Construire. Inscriere in cartea funciara se face pe baza Certificatului de Atestare a Edificarii Constructiei, sau pe copia din Registrul Agricol.

La inscrierea constructiilor condominiu, in cartea funciara, se infiinteaza o Carte Funciara Colectiva pentru intreaga constructie, cu partilie indvize comune, aferente, si cate o Carte Funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din :
• apartament
• spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Condominiu este un imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Constituie condominiu:

• un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;

• un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.

 

Inapoi la servicii

Dezlipire, alipire a imobilelor

Dezlpire/alipirea imobilelor se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini. În cazul în care imobilele ce urmează a fi dezlipite/alipite sunt grevate cu sarcini, operaţia de dezlipire/alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini, cu excepţia situaţiei în care imobilul provine dintr-o dezmembrare. Proprietarii unor imobile alăturate pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiat în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale.

Din punct de vedere tehnic, dezlipirea este operatia tehnica de impartire a unei suprafete de teren inscrisa în cartea funciara in mai multe suprafete egale/inegale.

Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba indeplinita conditia de servitute, dacă este cazul.

Operatiunea de dezmembrare/alipire  a unui imobil este considerata finalizata în momentul în care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza încheierii de înscriere în cartea funciara.

Inapoi la servicii

Prima inscriere imobil

Prima inscriere (intabularea) reprezinta inscriere actului pe proprietate in Carte Funciara . Inscrierea este foarte importanta, deoarece dreptul de proprietate devine opozabil fata de terti (adica este valabil nu numai intre partile care au semnat actul de proprietate, ci si pentru restul lumii) doar dupa ce se realizeaza intabularea.

Mai exact, poti spune ca esti efectiv proprietarul unui imobil, abia dupa obtinerea Carti Funciara.

Extrasul de carte funciara certifica toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:

1. Descrierea imobilului

2. Numele si prenumele proprietarilor

3. Actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea

4. Sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Inapoi la servicii