Dezlipire, alipire a imobilelor

Dezlpire/alipirea imobilelor se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini. În cazul în care imobilele ce urmează a fi dezlipite/alipite sunt grevate cu sarcini, operaţia de dezlipire/alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini, cu excepţia situaţiei în care imobilul provine dintr-o dezmembrare. Proprietarii unor imobile alăturate pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiat în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale.

Din punct de vedere tehnic, dezlipirea este operatia tehnica de impartire a unei suprafete de teren inscrisa în cartea funciara in mai multe suprafete egale/inegale.

Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba indeplinita conditia de servitute, dacă este cazul.

Operatiunea de dezmembrare/alipire  a unui imobil este considerata finalizata în momentul în care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza încheierii de înscriere în cartea funciara.

Inapoi la servicii

Posted in Servicii.