Inscrierea unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara

Reprezintă operaţiunea de întabulare (înscriere în cartea funciară) a unei construcţii noi sau vechi.  Pentru constructiile vechi, adica cele dinainte de anul 2000, nu este necesara Autorizatie de Construire. Inscriere in cartea funciara se face pe baza Certificatului de Atestare a Edificarii Constructiei, sau pe copia din Registrul Agricol.

La inscrierea constructiilor condominiu, in cartea funciara, se infiinteaza o Carte Funciara Colectiva pentru intreaga constructie, cu partilie indvize comune, aferente, si cate o Carte Funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din :
• apartament
• spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Condominiu este un imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Constituie condominiu:

• un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;

• un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.

 

Inapoi la servicii

Posted in Servicii.