INVITAŢIE DE PARTICIPARE – OCPI CLUJ – BCPI TURDA

OCPI Cluj-Napoca va invita sa participati la licitatia pentru inchirierea unui spatiu comercial cu destinatia Sediul BCPI Turda.

Iata mai jos anuntul

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
17-05-2012

 

INVITAŢIE DE PARTICIPAREOFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ, cu sediul în str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53, municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400436, jud. Cluj, cod fiscal 9800163, prin prezenta aducem la cunoştinţa celor interesaţi iniţierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil cu destinaţia “Sediu pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda“.
Procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil cu destinaţia “Sediu pentru B.C.P.I. Turda“ se va realiza în conformitate cu prevederile:
– Ordinului nr. 913/05.12.2007 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Ordinului nr. 175/27.03.2008 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Ordinului nr. 270/16.05.2008 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară de aprobarea a Instrucţiunilor pentru aplicarea procedurii de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile;Ordinele sus menţionate vor fi puse la dispoziţia ofertanţilor, gratuit, de către O.C.P.I. Cluj.

SPECIFICATII TEHNICE
A. Caracteristicile solicitate
1. SUPRAFETE:
a) Suprafaţa utilă: minim 430 mp şi maxim 450 mp
b) Suprafaţa liberă de construcţii: nu este obligatorie;
2. Amplasarea zonală a imobilului: zona centrală a municipiului Turda;
3. Numărul căilor de acces rutier: minim o stradă principală;
4. Distanţa maximă până la cel mai apropiat mijloc de transport în comun: 200 m;
5. Utilităţile la care imobilul este branşat: energie electrică, gaz metan, apa şi canalizare,   cu contorizare distinctă pentru spaţiul ofertat, posibilitate conectare la reţeaua de telefonie şi internet.

B. Dotările obligatorii ale imobilului:
1.- finisaje exterioare bine întreţinute, cu tâmplărie exterioara din  PVC/aluminiu/lemn;
2.- finisaje interioare – tâmplărie interioară din PVC/aluminiu/ lemn, pereţii interiori să fie zugrăviţi corespunzător pentru un sediu administrativ, pardoseala să fie rezistentă la trafic: parchet, gresie, mozaic, marmură, etc.
3 – spaţiile sanitare să fie amenajate cu instalaţii sanitare în bună stare de funcţionare, gresie şi faianţă sau mozaic;
4. Instalaţii:
a) de electricitate, în bună stare de funcţionare,
b) de apă şi canalizare;
c) încălzire cu centrală termică distincă pentru spaţiul ofertat;
5. imobilul să aibă o compartimentare a spaţiului, din partea ofertantului, pretabilă pentru activitatea de birouri, respectiv spaţiu compus din 5 -7 încăperi, hol acces şi grup/grupuri sanitar/sanitare;
6. încăperile să aibă asigurat iluminatul natural şi electric corespunzător;
7. existenţa (posibilitatea amenajării de către ofertant) unui spaţiu pentru activitatea cu publicul;
8. existenţa (posibilitatea amenajării de către ofertant) unui spaţiu pentru arhivă, cu microclimat adecvat (cca 260 mp);
9. posibilitatea amenajării, de către ofertant, a casieriei;
10. existenţa (posibilitatea amenajării de către ofertant) unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;
11. posibilitate de acces la parcare publică sau amenajată de ofertant (pentru autoturismele instituţiei/salariaţilor);

C. Dotările facultative ale imobilului:
1. izolaţie termică exterioară,
2. parcare auto proprie pentru autoturisme – minim 2 locuri de parcare,
3. instalaţie de climatizare.
4. asigurarea pazei pe timp de noapte din partea proprietarului;
5. posibilitatea încheierii contractului de închiriere pe o perioadă minimă de 3 ani fără modificarea tarifului lunar.

Prezentele caracteristici reprezintă cerinţele tehnice, funcţionale şi calitative minime solicitate de autoritatea contractantă.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 04/06/2012, ora 1200;
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 05/06/.2012, ora 1600;
Termenul limită (data şi ora) şi locul de depunere al ofertelor: 06/06/2012, ora 1200, la O.C.P.I. Cluj, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53, municipiul Cluj – Napoca , Secretariat;
Data, locul şi ora de deschidere a ofertelor: 06/06/2012, ora 1400 la sediul O.C.P.I Cluj, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53, municipiul Cluj – Napoca;
Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română;
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data deschiderii ofertelor;
Documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia celor interesaţi, la sediul OCPI O.C.P.I. Cluj, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53, municipiul Cluj – Napoca, Serviciul Economic, judeţul Cluj, gratuit, începând cu data prezentei.

 

Posted in Blog, Stiri.