Romania va avea Registru Agricol în format electronic

Comunicat de presa MCSI

Registrul Agricol al României conține o cantitate vastă de informații despre fiecare gospodărie din cuprinsul fiecărei unități administrativ-teritoriale, precum: numărul membrilor gospodăriei, suprafețe, tipuri de culturi, șeptel, mașini, instalații, unelte. Noul proiect de Registru Agricol electronic are în vedere depășirea simplei digitalizări a documentelor și își propune redefinirea, regândirea în totalitate a proceselor și procedurilor astfel încât cetățenii și firmele să beneficieze de servicii cu un grad înalt de sofisticare, cu rezultate vizibile în economia de timp și energie, cu impact în eficiență. Informația va fi restructurată și procesele de gestionare a acesteia vor fi recreate astfel încât se vor crea premisele unei administrări mai eficiente a resurselor agricole.

Ca premieră în România, în acest Ghid al proiectului sunt impuse standarde de interoperabilitate între sistemele instituțiilor care  au un rol major în cadrul proiectului: primării, consilii județene, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ministerul Finanțelor, Oficiul Național Registrul Comerțului. Aceste standarde vor fi incluse de acum înainte în toate proiectele MSI care se vor preta pentru o atare abordare, interoperabilitatea fiind un unul dintre pilonii de bază ai Agendei Digitale europene 2020 pe care România îi va integra în Strategia proprie pentru Agenda Digitală, începând din noul exercițiu bugetar.

Beneficiarii proiectului sunt Consiliile Județene ca lideri de proiect, în  parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (U.A.T-uri definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), din judeţul respectiv.

”Sistemul va contribui la o dezvoltare regională sustenabilă, bazându-se pe pe noile politici de descentralizare din domeniu. Datele vor putea fi astfel consolidate și gestionate agregat la nivel județean și valorificate la nivel național. Scopul proiectului include optimizarea proceselor și consolidarea datelor critice ale României în vederea realizării unor punți informaționale între statele membre și gestionarea bazată pe date reale a fondurilor structurale existente și viitoare” a declarat Dan Nica, ministrul pentru societatea informațională.

Posted in Stiri.