Dezlipire, alipire a imobilelor

Dezlpire/alipirea imobilelor se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini. În cazul în care imobilele ce urmează a fi dezlipite/alipite sunt grevate cu sarcini, operaţia de dezlipire/alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini, cu excepţia situaţiei în care imobilul provine dintr-o dezmembrare. Proprietarii unor imobile alăturate pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiat în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale.

Din punct de vedere tehnic, dezlipirea este operatia tehnica de impartire a unei suprafete de teren inscrisa în cartea funciara in mai multe suprafete egale/inegale.

Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba indeplinita conditia de servitute, dacă este cazul.

Operatiunea de dezmembrare/alipire  a unui imobil este considerata finalizata în momentul în care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza încheierii de înscriere în cartea funciara.

Inapoi la servicii

Prima inscriere imobil

Prima inscriere (intabularea) reprezinta inscriere actului pe proprietate in Carte Funciara . Inscrierea este foarte importanta, deoarece dreptul de proprietate devine opozabil fata de terti (adica este valabil nu numai intre partile care au semnat actul de proprietate, ci si pentru restul lumii) doar dupa ce se realizeaza intabularea.

Mai exact, poti spune ca esti efectiv proprietarul unui imobil, abia dupa obtinerea Carti Funciara.

Extrasul de carte funciara certifica toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:

1. Descrierea imobilului

2. Numele si prenumele proprietarilor

3. Actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea

4. Sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Inapoi la servicii