Burse oferite doctoranzilor in MTC/Geomatica

Burse de doctorat oferite de Fundaţia FIG ( Federatia Internationala a Topografilor )
Fundaţia FIG oferă burse de până la 4000 EUR studenţior doctoranzi.
Solicitanţii trebuie :
1. să studieze pentru doctorat şi să fie înregistraţi doar în programe academice de măsurători/geomatică , unde se predă ştiinţa măsurătorilor, şi să provină din ţări listate de Banca Mondială ca având venituri mici, între mici şi medii sau medii – superioare.
2. să fi avut o lucrare acceptată de o publicaţie internatională recunoscută, ce se bazează pe proiectul lor de cercetare doctorală, în care solicitantul să fie autorul principal, iar lucrarea să aibă ca şi co-autor pe îndrumătorul de doctorat,
3.să nu fi depus teza finală de doctorat înainte de data de depunere a cererii de bursa.
Cererile vor fi evaluate pe baza calităţii şi a nevoii. În situaţia în care două solicitări sunt egale din punctul de vedere al calităţii, vor fi preferaţi solicitanţii din ţările cu venituri mici şi cei din ţările cu venituri mici spre medii.
Cererile vor fi transmise pe adresa de mail fig@fig.net , trecându-de în subiectul emailului “FIG Foundation PhD Scholarship Application”
Detalii complete se găsesc la adresa: www.fig.net/figfoundation
Termenul de depunere: 1 noiembrie 2012
Vă mulţumim şi apreciem sprijinul oferit Fundaţiei FIG.
Cu cele mai bune urări,
John D Hohol
Preşedinte al Fundaţiei FIG
Fundaţia FIG este o organizaţie independentă din cadrul Federaţiei Internaţionale a Topografilor şi a fost înfiinţată în scopul colectării de fonduri pentru finanţarea proiectelor educaţionale şi de creştere a capacităţii şi oferirea de burse.
Comitetul Director al Fundaţiei FIG (perioada 1.1.2011 – 31.12.2014)
John Hohol, Preşedinte (USA)
Prof. Mike Barry, Director (Canada)
Prof. Steve Frank, Director (USA)
Prof. Chryssy Potsiou, Director (Grecia)
Prof. Paul van der Molen, Director (Olanda)
Posted in Blog, Stiri.