Actualizare regim urbanistic si inscriere adresa in CF

Data finalizarii: 2/5/2014

Descriere: Documentatia de actualizare regim urbanistic realizata se refera la mentionarea in CF a amplasamentului imobilului ca fiind in Intravilanul localitatii Cluj-Napoca, la schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Curti Constructii si inscrierea adresei postale in Cartea Funciara. Operatiunile au necesitat o adeverinta/adresa din partea Primariei Municipiului Cluj-Napoca